Yangın Alarm ve İhbar Sistemleri

Yangın Alarm Sistemleri

Yakın geçmişe kadar yangın denildiğinde hep itfaiye ve itfaiye denildiğinde söndürme akla gelmiştir. İtfaiye dışında yangını önleme ve eğitim hep ikinci planda kalmıştır. Gelişmiş ülkelerde çıkan yangın miktarı ülkemizde çıkan yangın miktarına oranla çok fazla olmasına rağmen zarar miktarı, ülkemizde daha fazla olmaktadır. Bu yüzden de itfaiyeye ve diğer birimlere gereken zamanda haber verilmesi için gerekli yerin ya da tesisin, yangını algılama ve ihbar sisteminin düzenli ve gerektiği gibi yapılması gerektiği yeni teknolojik sistemlerin kurulması ve yapılması zamanla gelişen olaylar neticesinde tecrübe edilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır.

yangın alarm sistemi

YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ

AMAÇ : Yangını başlangıç anında tespit edip uyarı elemanları ile müdahale birimlerini yönlendirmek, varsa söndürme sistemlerini uyarmak ve ortamda tehlike arz eden birimleri devre dışı bırakmak.

UYGULAMA ALANI : Çeşitli tip algılama elemanları kullanılarak hemen her uygulama alanı için çözüm üretmek mümkündür (oteller, fabrikalar, okullar, hastaneler vb.)

ALGILAMA SİSTEMLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Sistemde en basit anlamıyla bir yangın paneli bulunur. Panel çeşitli tip algılama elemanlarından (dedektörler, butonlar vb.) gelen uyarıları değerlendirip uyarı elemanlarını (sirenler, flaşörler vb.) aktif duruma getirir. Yangın Algılama Sistemleri çalışma prensibi bakımından iki ayrı bölümde değerlendirilir.

1- Konvansiyonel Yangın Algılama Sistemleri,
2- Analog Adresli Yangın Algılama Sistemleri.

1- Konvansiyonel Yangın Algılama Sistemleri: Sistemde kullanılan algılama paneli , algılama elemanlarının bağlandığı bölgelerden oluşmaktadır. Bölge sayısı panelin kapasitesi ile ilgilidir. ( 2....64) Her bölgeye 20 adet algılama elemanı (dedektör) bağlanabilir. Panel ayrıca yangın ihbar butonları ve sirenlerin bağlanacağı giriş ve çıkışlara sahiptir. Herhangi bir dedektör algılama yaptığında veya yangın ihbar butonuna basıldığında, söz konusu algılama elemanı panel üzerinde hangi bölgeye ait ise o bölgeden uyarı sinyali gelir. Örnek olarak : 20 dedektörün bağlı olduğu bir bölgedeki herhangi bir dedektör algılama yaptığında o bölgeden uyarı gelecektir. (Ama uyarının hangi dedektörden geldiği belli olmayacaktır.)

2- Analog Adresli Yangın Algılama Sistemleri: Adresli sistemlerde algılama elemanlarının bağlandığı loop (döngü) hatları mevcuttur. Loop hattının sayısı ve kablolama mesafesi kullanılan panele bağlıdır. Bir loop hattına 128 tane adresli eleman (dedektör, buton) bağlanabilir. Loopta bulunan algılama elemanları kendi içerisinde bölgelere ayrılabildiği gibi her bir algılama elemanı üzerinde barındırdığı aderesleme switch’i sayesinde panel tarafından bireysel olarak algılanabilir. Yani herhangi bir dedektör algılama yaptığında dedektörün yeri bireysel olarak panel üzerinden tespit edilebilir. Konvansiyonel sistemler ve adresli sistemler uygulama yerlerine göre seçilip boyutlandırılmaktadır. Bünyesinde az sayıda algılama elemanı barındıran sistemler için konvansiyonel elemanlar yeterli olmakta ve ucuz çözümler sunmaktadır.